Značení pneu v EU

Nové značení pneumatik v Evropské unii, Index rychlosti a hmotnosti, speciální značení


NOVÉ ZNAČENÍ PNEU V EU

Předpis 1222/2009 Evropského parlamentu a Evropské rady vyžaduje, aby všechny pneumatiky* vyrobené po červnu 2012 a prodávané v EU od listopadu 2012, na sobě měly buď etiketu nebo byly doprovázeny popisem, vystaveným v místě prodeje.

Příklad nového značení pneumatik EU je zobrazen vlevo. Je to podobné označování, které je již široce používáno pro domácí spotřebiče.

Více informací o novém předpisu na označování pneumatik a také seznam často kladených otázek (FAQ) je dostupný u Asociace evropských výrobců pneumatik a pryže (ETRMA).

  • Rozsah platnosti zahrnuje pneumatiky pro osobní automobily, lehká užitková vozidla a těžké nákladní vozy.

Standardizované označování pneumatik, které bude zavedeno v EU v roce 2012, bude obsahovat informace o 3 specifických vlastnostech pneumatik: přilnavost za mokra, efektivnost spotřeby paliva a vnější hluk valení.

PŘILNAVOST ZA MOKRA

Nejdůležitější role pneumatiky je zajištění bezpečnosti – za všech podmínek. Adheze nebo přilnavost za mokra je jednou z nejdůležitějších výkonových charakteristik.

Avšak vyšší adheze a nižší valivý odpor jsou často protichůdné cíle, které tradičně vyžadovaly kompromisní řešení vlastností. Díky novému předpisu na označování budou zákazníci moci vidět a zvolit pro sebe jimi preferované vlastnosti.

Označení bude obsahovat řadu 7 druhů, kde pneumatika s označením A bude poskytovat nejvyšší úroveň přilnavosti za mokra a G nejnižší.

EFEKTIVNOST SPOTŘEBY PALIVA

Jedním z vlivů, ovlivňujících efektivnost spotřeby paliva motorových vozidel, je valivý odpor pneumatik.

Tento jev existuje proto, že se pneumatika při otáčení deformuje a výsledkem je ztráta energie ve formě tepla. Čím je deformace větší, tím je větší valivý odpor pneumatiky a následně je zapotřebí více paliva k pohonu vozidla vpřed. Jinými slovy, nižší valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva a tím nižší emise vozidla, včetně CO2.

Nové označení bude zobrazovat rozdílné stupně valivého odporu, kde A je z hlediska spotřeby nejlepší a G nejhorší ve třídě. Černá šipka (v tomto případě u B) vedle označení druhu označuje úroveň výkonu výrobku.

VNĚJŠÍ HLUK

Hluk v dopravě je významný problém životního prostředí, určený:

  • Intenzitou dopravy a typy vozidel
  • Způsobem řízení
  • Interakcí pneumatika – vozovka

Vnější hladiny hluku se dělí do 3 kategorií a měří se v decibelech (dB) ve srovnání s novými evropskými hladinami vnější hlučnosti pneumatik, které mají být zavedeny do roku 2016.

  1. černá zvuková vlna = o 3dB méně než budoucí přísnější evropský limit
  2. černé zvukové vlny = již splňuje budoucí evropský limit
  3. černé zvukové vlny = splňuje současný evropský limit

Předpis má za cíl zvýšení bezpečnosti a ekonomické a ekologické efektivnosti silniční dopravy propagací bezpečných a úsporných pneumatik s nízkými hladinami hluku. Také stanovuje rámec pro poskytování harmonizovaných informací v celém průmyslu o některých parametrech pneumatik.

Takové informace budou zákazníkům stále dostupné pomocí technických propagačních materiálů, včetně webových stránek výrobců. Některé pneumatiky jako protektorované pneumatiky, terénní pneumatiky a závodní pneumatiky jsou z této povinnosti vyjmuty.

Očekávané kumulativní výhody ze zvýšeného používání úsporných pneumatik povedou k úspoře až 4 milionů tun CO2 ročně (v závislosti na rychlosti transformace trhu směrem k úsporným pneumatikám), a také povede trh směrem k používání pneumatik se zlepšenými adhezními vlastnostmi za mokra.

INDEX RYCHLOST A HMOSTNOSTI

OZNAČENÍ DOJEZDOVÝCH PNEUMATIK U VÝROBCŮ

RFT – BRIDGESTONE – (Run Flat Technology)
SSR, CSR – CONTINENTAL – (Self Supporting Runflate)
DSST, ROF – DUNLOP – (Dunlop Self Supporting Technology)
RFT – FIRESTONE – (Run Flat Technology)
EMT, ROF – GOODYEAR – (Run On Flat)
ZP – MICHELIN (ZERO PRESURE)
R-F – PIRELLI – (Run Flat )
RUN FLAT – YOKOHAMA
XRP – KUMHO – (eXtended Runflat Perfomance)
HRS – HANKOOK

DALŠÍ ZKRATKY POUŽÍVANÉ RŮZNÝMI VÝROBCI PNEUMATIK

FR, FP, RPB, MFS, ML – Zkratky označující pneumatiky s ochranou ráfku.
XL, RF, REINF – Zkratky eXtra Load a ReinForced označují zesílenou pneumatiku.
ZR – Označuje speciální konstrukci pneumatiky určenou pro rychlosti nad 240km/h.
M+S – Mud + Snow (bláto + sníh) používá se k označení zimních nebo celoročních pneumatik.
C – Pneumatiky pro užitkové (lehké nákladní) vozy.
HP – výkonné pneumatiky (High Performace).
UHP – vysoce výkonné pneumatiky (Ultra High Performace).
NO – Pneumatika homologovaná pro Porsche.
MO – Pneumatika homologovaná pro Mercedes.
J – Pneumatika homologovaná pro Jaguar.
* – Pneumatika homologovaná pro BMW.
OWL – Outlined White Lettering – bílý nápis na bočnici.
ROWL – Bílý nápis na bočnici.
OWT – Bílý nápis na bočnici.
RWL – Raised White Letter – bílý nápis na bočnici.
RBT – Vystouplé černé písmo.
BLT – Černé písmo na bočnici.
RBL – Vystouplá písmena bočnice.
S/T – Sport Truck.
A/T – All Terrain – univerzální pneu pro všechny typy terénu.
A/S – All Season – celoroční.
M/T – Mud Terrain – pneumatiky do blátivého terénu.
H/P – Highway Performace – dálniční provedení.
H/T – Highway Terrain – provedení pro dálnici i terén.